הכר בזכויותיך החוקיות

באמצעות עזרה מקצועית

נייד למקרה חירום

0544-629-633

טלפון

04-7705070

פקס

04-7705071

 • תאונת עבודה

  פגיעות בשל פגיעה בעבודה הינן פגיעות המחולקות בדרך כלל לשני מישורים…

 • תאונת דרכים

  החוק מנטרל לחלוטין את עניין האשמה בתאונה והוכחת הזהות של האשם בה

 • ביטוח לאומי

  המוסד לביטוח הלאומי הינו גוף סוציאלי שהוקם ע"י המדינה

 • משרד הביטחון

  ניהול תביעות כנגד משרד הביטחון

 • תאונות תלמידים

  שמירה על זכויות התלמידים להגנה ולביטחון

 • נפילה והחלקה

  נפילה והחלקה בשטח ציבורי או פרטי

 • נזיקין

  המקרים בהם נגרמו לאדם פגיעות גופניות ו/או נפשיות כתוצאה מרשלנותו של גורם חיצוני

 • פוליסת ביטוח

  פוליסה היא מסמך המכיל את כל פרטי ההתקשרות בין חברת ביטוח לבין המבוטח

 • צוואה וירושה

  הירושה היא על פי דין זולת במידה שהיא על פי צוואה

 • וועדה רפואית

  ייצוג ליווי והדרכה בוועדות של משרד הביטחון ושל הביטוח הלאומי

 • רשלנות רפואית

  אחריות הצוות הרפואי כלפי מטופליו