הכר בזכויותיך החוקיות

באמצעות עזרה מקצועית

נייד למקרה חירום

0544-629-633

טלפון

04-7705070

פקס

04-7705071

  • State Laws Still Enable Child Marriage in the us It appears unthinkable that kids are nevertheless engaged and getting married in 21st-century America. Yet, it really is occurring in most corner regarding the nation, irrespective of state politics, popular viewpoint or ethical leanings. And it also does occur more frequently than we understand, to kids […]