הכר בזכויותיך החוקיות

באמצעות עזרה מקצועית

נייד למקרה חירום

0544-629-633

טלפון

04-7705070

פקס

04-7705071

  • אגף שיקום- נכים במשרד הביטחון הינו הגוף האמון על זכויותיהם של נפגעי משרד הביטחון אשר נפצעו או חלו במהלך שירותם. אותם גיבורים, אשר לוחמים יום יום על מנת לשמור על הסדר וביטחון מדינת ישראל ואזרחיה/תושביה, נקלעים לא פעם במסגרת שירותם למצבים קשים שבסופם הם נותרים עם פגיעות קשות בגופן ו/או בנפשם. בכדי לתמרץ את אותם […]