הכר בזכויותיך החוקיות

באמצעות עזרה מקצועית

נייד למקרה חירום

0544-629-633

טלפון

04-7705070

פקס

04-7705071

  • חוק הנזיקים האזרחיים אימץ את התפיסה המודרנית המבוססת על העיקרון המשווה את מעמד המדינה עם כל גוף אחר לעניין האחריות בנזיקין, ובמרוצת השנים התרחב היקף האחריות לפסה"ד המאזכרים נושאים: נזיקין – אחריות – אחריות המדינה נזיקין – רשלנות – אחריות המדינה תיאור הלכה: המשפט הישראלי עשה דרך ארוכה בכל הנוגע להטלת אחריות בנזיקין על המדינה […]

  • הורים רבים מודעים לעובדה כי במידה וילדיהם יפצעו במהלך שעות הלימודים וכתוצאה מרשלנותו של בית הספר, הרי שעומדת להם הזכות לתבוע את בית הספר בגין אותו מחדל או רשלנות כתוצאה מחובת האחריות שיש לבית הספר כלפי ילדיהם. אך מעטים מההורים מודעים לכך שילדיהם מבוטחים בביטוח חובה של תאונות אישיות גם מעבר לשעות בית הספר. כלומר […]