הכר בזכויותיך החוקיות

באמצעות עזרה מקצועית

נייד למקרה חירום

0544-629-633

טלפון

04-7705070

פקס

04-7705071

  • חוק הנזיקים האזרחיים אימץ את התפיסה המודרנית המבוססת על העיקרון המשווה את מעמד המדינה עם כל גוף אחר לעניין האחריות בנזיקין, ובמרוצת השנים התרחב היקף האחריות לפסה"ד המאזכרים נושאים: נזיקין – אחריות – אחריות המדינה נזיקין – רשלנות – אחריות המדינה תיאור הלכה: המשפט הישראלי עשה דרך ארוכה בכל הנוגע להטלת אחריות בנזיקין על המדינה […]

  • • תיעוד רפואי מלא בסדר כרונולוגי מיום התאונה ואילך • תמונות ממקום התאונה הקושרים לרשלנות ואחריות המעביד – כגון מכונה לא תקינה, פיגום שקרס וכן הלאה. • 3 תלושי משכורת לפני התאונה • פוליסות ביטוח אישיות – אם קיימות כאלה • תמונות הממחישות את הנזקים הגופניים של הנפגע– שטפי דם, שברים, חתכים וכן הלאה

  • מהי תאונת עבודה ? פגיעות בשל פגיעה בעבודה הינן פגיעות המחולקות בדרך כלל לשני מישורים – 1. כנגד המוסד לביטוח לאומי. 2. כנגד המעביד הרשלן או צד ג' (תביעת נזיקין). תחילה אסקור את המונח תאונת עבודה באופן כללי על פי ההגדרה של המוסד לביטוח לאומי ולאחר מכן אתייחס להמשך ההליך כנגד המעביד הרשלן.  על פי […]