הכר בזכויותיך החוקיות

באמצעות עזרה מקצועית

נייד למקרה חירום

0544-629-633

טלפון

04-7705070

פקס

04-7705071

  • אם לדעתך נגרם לך נזק כתוצאה מטיפול לקוי או אי טיפול במקום בו היה צורך לטפל, פעל על פי המדריך המובא לעיונך וככל הנראה תשכיל להגדיל את סיכויי התביעה שלך אל מול המזיק הרשלן. אסוף את כל המסמכים הרפואיים מהמוסד בו טופלת או יקירך טופל וודא כי כל תלונותייך ובדיקותייך קיימות בהעתק שקיבלת. על אף […]

  • כבר כאן המקום לציין כי עורך דין אשר סוסן סיים בהצלחה יתרה בחוג היוקרתי וייחודי לאוניברסיטת חיפה את התואר השני בתחום "משפט ובריאות" העוסק בכל בין השאר ברשלנות רפואית. הרופא בשבועתו, מתחייב בין היתר, לנסות להציל חיים, לא לגרום נזק לחולה, לנהוג בטוהר מידות ולשמור על סודיות רפואית, כך שבעיניי רבים, הרופא, לאורך כל ההיסטוריה […]

  • אחריות הצוות הרפואי למטופליו כבר כאן המקום לציין כי עורך דין אשר סוסן סיים בהצלחה יתרה בחוג היוקרתי וייחודי לאוניברסיטת חיפה את התואר השני בתחום "משפט ובריאות" העוסק בכל בין השאר ברשלנות רפואית. הרופא בשבועתו, מתחייב בין היתר, לנסות להציל חיים, לא לגרום נזק לחולה, לנהוג בטוהר מידות ולשמור על סודיות רפואית, כך שבעיניי רבים, […]

  • • תיעוד רפואי מלא בסדר כרונולוגי מיום התאונה ואילך • 3 תלושי משכורת לפני התאונה • פוליסות ביטוח אישיות – אם קיימות כאלה • תמונות הממחישות את הנזקים הגופניים של הנפגע.